Witaj w Awesome Design

Zapoznaj się z naszymi propozycjami dotyczącymi projektowania stron, czy tez aplikacji mobilnych. Zachęcamy do kontaktu poprzez email lub telefon.

Jaka jest różnica między komornikami a windykatorami?

Jaka jest różnica między komornikami a windykatorami?

Obecnie coraz więcej osób korzysta z usług komorników i windykatorów, aby odzyskać należny dług.

Chociaż osoby wykonujące te zawody mogą odwiedzać dłużnika w domu, komornicy i windykatorzy mają rzeczywistości bardzo różne prawa. Najważniejszą rzeczą, o której należy tutaj wiedzieć, jest to, że windykator nie ma specjalnych uprawnień do odzyskiwania długu, natomiast komornik sądowy ma.

Jaka jest różnica między komornikami a windykatorami?

Co można zrobić, aby skutecznie odzyskać niespłacony dług?

Komornik ma uprawnienia od sądu do windykacji długu. Niektórzy komornicy pracują w imieniu prywatnych firm, niektórzy prowadzą działalność na własny rachunek, a niektórzy pracują dla instytucji państwowych i sądów. Komornicy mogą egzekwować wyroki sądu, pobierać zaległości w podatkach, mandaty za parkowanie i zaległości alimentacyjne i inne rodzaje długów. Komornicy mają prawo odwiedzić nieruchomość dłużnika oraz usunąć i sprzedać przedmioty oraz nieruchomości w celu spłacenia długu. Zazwyczaj ma to miejsce na publicznej licytacji, w której może wziąć udział każdy.

Windykator działa w imieniu wierzyciela lub firmy windykacyjnej. Czasami w liście od wierzyciela pojawia się wzmianka o wizycie windykatora u dłużnika, ale prawdopodobieństwo, że tak się stanie, jest w rzeczywistości dość małe. Może to wynikać z tego, że windykatorzy nie mogą zabrać niczego z twojej nieruchomości, tak jak to ma miejsce w przypadku komornika. Jedyne, co mogą zrobić, to poprosić o uzgodnienie spłaty zadłużenia, nie mogą również używać siły, zastraszać, czy próbować dostać się do domu dłużnika.

W większości przypadków komornik może zostać wysłany do nieruchomości dłużnika dopiero po podjęciu działań sądowych. Nawet wtedy komornik zazwyczaj angażuje się tylko wtedy, gdy dłużnik zignoruje korespondencję z sądu lub nie ustali propozycji płatności, na którą wszyscy mogą się zgodzić. Możliwości, jakie daje egzekucja komornicza warszawa, są zróżnicowane. Zazwyczaj zajmowane jest konto bankowe i część wynagrodzenia, ale komornik może również na poczet spłaty długów zająć rzeczy wartościowe, samochód, a nawet nieruchomość i wystawić je na publicznej licytacji, aby w ten sposób uiścić należność.

Mirek Wrona

Comments are closed.
http://awesome-design.pl - projektowanie stron i aplikacji mobilnych.