Witaj w Awesome Design

Zapoznaj się z naszymi propozycjami dotyczącymi projektowania stron, czy tez aplikacji mobilnych. Zachęcamy do kontaktu poprzez email lub telefon.

Kiedy wykorzystanie wizerunku nie narusza prawa?

Kiedy wykorzystanie wizerunku nie narusza prawa?

Osoby, które biorą udział w imprezach masowych, koncertach, różnego rodzaju eventach, mogą zostać zarejestrowane podczas transmisji telewizyjnej czy internetowej.

Należy pamiętać, iż każdy obywatel posiada prawo do ochrony danych, w tym wizerunku. W przypadku koncertu może zostać zarejestrowana widownia, gdzie znajdzie się wizerunek naszej osoby, powinniśmy wiedzieć, jakie prawa przysługują nam w tym przypadku.

Kiedy wykorzystanie wizerunku nie narusza prawa?

Kiedy można wykorzystać wizerunek osoby bez jej pisemnej zgody?

Stacje telewizyjne, firmy które zajmują się transmisją, mogą wykorzystać nasz wizerunek w przypadku kiedy bierzemy udział w imprezie masowej, zostaliśmy przedstawieni jako część kadru, przykładowo podczas filmowania publiczności. Jednak jeżeli telewizja chciałaby zrobić z nami wywiad, pokazać zbliżenie, wykorzystać nasz wizerunek, wówczas powinniśmy wyrazić na to zgodę. Jest to najczęściej zgoda w formie pisemnej, gdzie szczegółowo określamy warunki wykorzystania naszego wizerunku, oraz okoliczności. Możemy także otrzymać wynagrodzenie za wykorzystanie naszego wizerunku.

Wyjątkiem są imprezy, gdzie wyraźnie określono, iż będzie to koncert czy też wydarzenie rejestrowane, które może być także transmitowane na żywo. Wówczas nasz wizerunek może być wykorzystany jako część transmisji, wyrażamy na to zgodę niejako automatycznie. Podobnie można wykorzystywać wizerunki osób znanych, polityków, sportowców, piosenkarzy w celach informacyjnych, jednak nie można bez ich wyraźnej zgody wykorzystać wizerunku do celów reklamowych.

„Przede wszystkim należy podkreślić, że prawo do wizerunku należy do dóbr osobistych, które przysługują każdemu człowiekowi i podlegają ochronie wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z podstawową zasadą, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.” – Piotr Nikołajuk.

Prawo do ochrony wizerunku określone jest w przepisach Unii Europejskiej, w tym w przepisach RODO, które określają wykorzystanie danych osobowych, ochronę danych osobowych, jak również wizerunek osoby. Prawo daje nam gwarancję ochrony naszego wizerunku, danych biometrycznych, określa szczegółowo, w jakich okolicznościach nasze dane mogą zostać wykorzystywane.

Mirek Wrona

Comments are closed.
https://awesome-design.pl - projektowanie stron i aplikacji mobilnych.